Dostawa i Odbiór osobisty

Dostawa towaru w formie wysyłki

1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

2. Sklep PATERA przekazuje towar firmie kurierskiej w ciągu 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem. W przypadku płatności przelewem w ciągu 2-ch dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na koncie sklepu PATERA, jeśli stany magazynowe są wystarczające lub 2-ch dni roboczych od potwierdzonego obustronnie terminu realizacji zamówienia.

3. Sklep PATERA nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. Przybliżony czas dostarczenia przesyłki to 2dni. Kurierzy dostarczają przesyłki w godzinach 8 – 16 (w przypadku standardowych opcji dostawy), pod wskazany w zamówieniu adres. Klient ma możliwość wyboru dodatkowych opcji dostawy, które przy dodatkowej opłacie, indywidualnie dopasują tryb i porę dostawy przesyłki kurierskiej.

4. Przed zapakowaniem towar jest szczegółowo sprawdzany, a następnie odpowiednio zabezpieczany i pakowany, tak by w czasie transportu nie uległ zniszczeniu. Paczka posiada znaki ostrzegawcze (ostrożnie szkło, góra). 

5. Kupujący zobowiązany jest przy odbiorze przesyłki w obecności kuriera sprawdzić, czy:

a. opakowanie i jego zawartość została dostarczona w sposób komplety i nieuszkodzony oraz czy nie nosi znamion ingerencji osób trzecich (tzn. nie została rozcięta przesyłka w sposób, umożliwiający dostęp do wnętrza osobom nieupoważnionym, a następnie ponownie sklejona),

b. powstały w czasie transportu jakieś uszkodzenia, pęknięcia oraz wyszczerbienia towaru

c. przesłany towar zgadza się z zamówieniem, a każdy element zamówienia posiada pieczątkę certyfikującą sprawdzenie towaru przez obsługę sklepu PATERA przed jego wysłaniem do klienta.

6. W przypadku stwierdzenia niekompletności zamówienia lub uszkodzenia towaru należy spisać w obecności kuriera, (który posiada stosowny formularz) protokół strat. Protokół spisany w sposób określony właściwymi przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr. 50, poz 601) podpisany przez kuriera i Klienta jest podstawą do zgłaszania reklamacji w przypadku braków lub uszkodzenia dostarczonych produktów.

7. Uszkodzony towar wraz z dowodem zakupu oraz podpisanym przez kuriera i Kupującego protokołem szkód należy niezwłocznie przesłać na adres Sklepu PATERA. Wówczas zostanie on wymieniony na nowy lub w przypadku braku takiej możliwości, zostaną zwrócone na konto klienta pieniądze, jeśli przy złożeniu zamówienia klient dokonała płatności przelewem na konto sklepu PATERA.

8. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w §4 pkt 5 Kupujący winien jest niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu PATERA i poinformować o zaistniałym stanie faktycznym oraz domówić kwestię zwrotu towaru.

 

Odbiór osobisty

1. Odbiór osobisty może być zrealizowany po wcześniejszym uzyskaniu potwierdzenia realizacji zamówienia formie e-mail, sms lub telefonicznej

2. Zamówiony towar należy odebrać w Sklepie PATERA w Warszawie, 
 ul. Powązkowska 13B, w przeciągu 3ch dni roboczych od otrzymania potwierdzenia zrealizowanego zamówienia. Po tym czasie zamówienie ulega anulowaniu. Towar można odebrać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, a w sobotę 10.00 – 14.00

3. Obsługa Sklepu PATERA dokona w obecności Kupującego sprawdzenia towaru pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń czy wad fizycznych.

4. Zakupiony towar na miejscu w siedzibie firmy, nie podlega zwrotowi.