Odstąpienia od zamówienia

Kupującego

1. Zamówiony towaru nie został dostarczony pod wskazany w umowie adres w ciągu 21 dni roboczych od daty potwierdzenia realizacji złożonego zamówienia.

2. Kupujący ma prawo do anulowania zamówienia, do czasu nie otrzyma potwierdzenia realizacji zamówienia ze sklepu PATERA.

3. Kupującemu zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. „o ochronie niektórych praw konsumentów […]”, (Dz. U. Nr. 22 poz. 271) przysługuje prawo do rezygnacji z zakupionego w sklepie PATERA towaru w formie pisemnej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia chęci jego zwrotu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy:

- towar nie został uszkodzony,

- nie był używany, a więc nie zostały zlikwidowane zabezpieczenia towaru świadczące o jego nowości, zamieszczane przez obsługę sklepu PATERA tuż przed wysłaniem towaru do klienta.

- nie został odesłany niekompletny

- nie został odesłany w oryginalnym opakowaniu i zabezpieczony przed możliwością przemieszczania się.

4. Do towaru należy dołączyć oświadczenie o zwrocie, dowód zakupu (paragon lub faktura) i kopię dokumentu przewozowego firmy kurierskiej z datą dostarczenia.

5. Koszt zwrotu towaru (koszt pakowania + koszt wysyłki) pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi. W przypadku zamówień w których koszt dostawy pokrywał sklep, zostawiamy sobie prawo do potrącenia wartości kosztów transportu od zwracanej klientowi kwoty towaru.

6. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w przeciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na wskazane przez Kupującego konto lub przekazem pocztowym na wskazany adres.

     

Sklepu PATERA

1. Sklep PATERA, może odstąpić od realizacji zamówień, budzących wątpliwości, co do wiarygodności Kupującego.

2. Kwota należności za towar (w przypadku płatności w formie przelewu) nie została zaksięgowana na koncie sklepu PATERA do 5 dni roboczych od dnia wygenerowania przez system potwierdzenia złożonego przez klienta zamówienia.

3. Zamówiony towar z opcją odbioru osobistego nie został odebrany w terminie 3-ch dni od daty potwierdzenia realizacji zamówienia.

4. Kupujący po raz trzeci dokonuje zamówienia na towar w ciągu ostatnich 6 miesięcy, nie realizując poprzednich dwóch zamówień.

5. Brak jest odpowiedniej ilości towaru w magazynie. Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany mailem lub telefonicznie przez obsługę sklepu PATERA.